Hướng dẫn sửa lỗi quét màn hình lem màu hồng

https://www.youtube.com/watch?v=AALxnjHjOYY&ab_channel=T%C3%82NHU%E1%BB%B2NH Tải file zkit-200.dll theo link bên dưới để copy vào folder Tekla . Restart laị tekla và hưởng thụ thành quả Link tải https://drive.google.com/file/d/1b2-vZU2PpWafIFa1BbsKVH6GwyD2vnZr/view