HƯỚNG DẪN ĐÁNH TIẾNG VIỆT TRONG TEMPLATE TEKLA

Làm theo hướng dẫn video 

Tải font và unikey theo link

https://drive.google.com/file/d/17rEvyYrerPfl5lI1ljNLTlwOa4eEVtPL/view?usp=sharing

Pass giải nén: tanhuynhapi.com