Lập trình Tekla API

Khóa học lập trình Tekla API dành cho tất cả mọi đối tượng từ chưa biết gì về lập trình vẫn có thể tiếp cận được. 

Cảm nhận học viên

Được tin tưởng từ các học viên và doanh nghiệp

“Bạn được học từ những điều căn bản nhất, không cần thiết phải có nền tảng lập trình.”

aNH Khoa- Kỹ sư tekla -QHplus

“Học vài buổi đầu đã có tool để khè sếp kaka ”

Anh sinh- kỹ sư tekla - Kirby

“Tool high efficiency, save time when make drawing ”

Mr.Raafat- Consultant manager- turkey steel

“Kết nhất quả Tư vấn sau khóa học.Học xong vẫn được hỏi như thường. Tuyệt vời. ”

Anh Duy - Teamleader-PTSC